Avalda blogina artikleid ja mõtteavaldusi

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts loob võimaluse avaldada kodulehel blogina artikleid ja mõtteavaldusi õiguse ja selle kohaldamise kohta.

 See võimalus on esmajoones suunatud tudengitele ja noorjuristidele, kellel igaühel on oma arvamus mõne õigusküsimuse kohta. Miks mitte jagada seda teistega, vaielda või lihtsalt informeerida. Probleeme pakub meie elu igapäevaselt. Vaid arutledes mõistame paremini poolt ja vastuargumente. Õigusteadus pole ju matemaatika. 

Kirjutis võib käsitleda mõnda õigusküsimust, kohtulahendit või selle kriitikat, vastuväiteid juba esitatud seisukohtadele. Head ja huvitavad mõtted mahuvad 5-7 leheküljele kindlasti ära. Teiste mõtteid kasutades tuleb mõistagi viidata allikale. Viitamisel tuleks järgida Juridicas omaks võetud viitamisreegleid. Mõistagi eeldame, et autor ei unusta pisiasja, et lugeja hindab head eesti keelt. 

Tööd saata aadressil kadri.krebstein@riigikohus.ee 

Järgmine
Iseseisva otsustuspädevusega töötaja kategooria kasutuselevõtmine Eestis

Lisa kommentaar

Email again: