Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts

Juhatuse esimees: professor Irene Kull
Asjur: Kadri Krebstein (kadri.krebstein@riigikohus.ee)
Laekur: Aive Suik (aive.suik@ut.ee)

Postiaadress: Veski 32, Tartu linn 50409
Kontonumber:  EE312200001120072894 (Swedbank)

Facebook: